Trestné právoTo najzaujímavejšie z trestného práva

Články za mesiac Apríl 2016

Inštitút podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody

Publikované 08.04.2016 v 09:01 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 252x

Účelom inštitútu podmienečného prepustenia je umožniť odsúdeným, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, aby preukázali, že ďalší výkon uloženého trestu v nápravnovýchovnom ústave už nie je potrebný a taktiež motivovať odsúdených možnosťou skoršieho prepustenia z výkonu trestu k takému správaniu, ktoré by ich malo viesť k lepšej resocializácii a náprave spoločenských vzťahov, narušených ich trestnou činnosťou. Podstatou tohto inštitútu je… Celý článok ›


Upustenie od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu

Publikované 08.04.2016 v 08:37 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 101x

Dobrovoľnosť upustenia od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu je v zmysle § 13 ods. 3 Trestného zákona daná len vtedy, ak páchateľ vie, že mu nič nebráni dokončiť trestnú činnosť, ani mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo a predpokladá, hoci aj mylne, že jeho trestná činnosť je uskutočniteľná a napriek tomu sa rozhodne od dokonania činu upustiť a odstrániť nebezpečenstvo, ktoré vzniklo z podniknutej prípravy záujmu chránenému Trestným… Celý článok ›