Trestné právoTo najzaujímavejšie z trestného práva

Články za mesiac Jul 2017

3T/73/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:50 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 39x

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Marekom Čechom, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 3. septembra 2012 v Prešove takto rozhodol: Obžalovaný:R. D., nar. XX.X.XXXX v J., trvale bytom J., H. X. Č.. XX, nezamestnanýje vinný- z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona, ktorý spáchal vjednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr.zákona, ktorý spáchal… Celý článok ›


2T/3/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:36 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 36x

Okresný súd Partizánske samosudcom JUDr. Adriánou Považanovou v trestnej veci obžalovaného K. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2, ods. 4 Tr. zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 403/2004 Z. z., na hlavnom pojednávaní konanom dňa 25.04.2012, takto rozhodol: ObžalovanýK. J., nar. XX.XX.XXXX v K., trvale bytom I. Z. č. XXX, okres, O.sa podľa§ 285 písm. c/Tr. poriadku spod obžaloby okresného prokurátora Okresnej prokuratúry… Celý článok ›


Samotná existencia a trvanie podozrenia a ani závažnosť obvinenia po určitom čase nestačí na odôvodn

Publikované 28.07.2017 v 12:02 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 29x

Väzba je v podmienkach právneho štátu, ktorého základným atribútom je inter alia i dôsledné dodržiavanie právnych predpisov (panstvo práva) a garancia základných ľudských práv a slobôd, tak vážnym zásahom do práva na osobnú slobodu ako základného ľudského práva, že tento zásah je v každom štádiu jeho trvania neustále potrebné podrobovať skúške zákonnosti, odôvodnenosti a predovšetkým nevyhnutnosti, ktorá je kvalitatívnym limitom trvania väzby (II.ÚS… Celý článok ›


Ak páchateľ oznámi páchanie trestného činu v štádiu prípravy alebo pokusu polícii a nebol použitý ak

Publikované 24.07.2017 v 12:54 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 37x

Ak nemožno inými dôkaznými prostriedkami odhaliť, zistiť, či usvedčiť páchateľa zločinu (a contrario § 117 ods. 1 veta druhá Tr. por. - len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný taký trestný čin), možno použiť agenta. Podľa § 117 ods. 2, veta prvá Tr. por. konanie… Celý článok ›